ATV-kurs i Valdres Alpinsenter

Helgen 21. – 23. oktober 2011 var satt av til grundig opplæring i bruk av ATV (all terrain vehicle, også kalt firehjuling). Slike ATV’er finnes i mange hjelpekorps rundt omkring, og Nord-Aurdal har også en stående på Aurdalsåsen.

Interessen for kurset var stor, og i tillegg til ti påmeldte fra egne rekker stilte også like mange fra andre korps i fylket, denne gangen hovedsaklig korpsene i Gjøvik og Østre Toten. Med en ATV på plass for hver andre kursdeltaker lå forholdene til rette for mye kjøring.

Et slikt kurs inneholder også en god del teori, både på lover og regler, oppførsel, håndtering, vedlikehold og andre ting man bør og må vite før man setter kursen ut i terrenget. Kursledere fra egne rekker samt fra Storviltskolen og Tiurn Konsulenttjenester sørget for at det faglige ble godt ivaretatt og for at det kunne utstedes offisielle kompetansebevis etterpå. Slike bevis er nyttige å ha når det etterspørres formell kompetanse på firehjuling de gangene det blir aktuelt å stille med kompetente folk til redningsoppdrag basert på bruk av et slikt transportmiddel.

En ATV egner seg godt til både søk og redningsoppdrag/transportoppdrag. I kurset blir det lagt hovedvekt på egen sikkerhet og håndtering av kjøretøyet, men også praktiske ting nyttig for en hjelpekorpser ble grundig gjennomgått. Transport av skadde var derfor en vesentlig del av kurset.

Faglig ansvar for kurshelgen var Rune Augdahl fra storviltskolen.no og atvportalen.no