Hjerte-lungeredning uten innblåsninger?

Det har vært noen misforståelser rundt bruk av innblåsninger i forbindelse med hjerte-lungeredning (HLR). For en førstehjelper som vet hvordan det skal utføres, er alltid vanlig HLR med 30 kompresjoner og 2 innblåsninger på voksne personer det som er riktig. For en som er mindre øvet eller ikke øvet i det hele tatt hender det at innblåsningsdelen tar altfor lang tid – og i disse tilfellene kan det være bedre at man kun utfører kompresjoner uten innblåsninger.

Les mere om dette i denne pressemeldingen

Vinn et digitalt speilreflekskamera!

Er du 13 – 16 år? Interessert i førstehjelp, friluftsliv, natur, og venner? Da har du kanskje lyst til å være med på å bestemme hva Røde Kors nye tilbud til ungdom 13 – 16 år skal hete!

Om Røde Kors friluftsliv og førstehjelp.
Røde Kors lokalforeninger rundt om i landet vil fra høsten tilby ungdom friluftslivs- og førstehjelpsgrupper på ungdommens egen premisser. Medlemmene i gruppa bestemmer selv hvilke friluftslivsaktiviteter de vil holde på med, og tilrettelegger for gruppas nivå. Innen førstehjelp vil det bli lagt vekt på praktiske ferdigheter og øvelser i realistiske omgivelser. Til å hjelpe seg med organisering og aktivitetene har gruppene voksne aktive medlemmer fra Røde Kors Hjelpekorps. I tillegg vil medlemmene bli utfordret med instruksjons og ledelsesoppgaver, og får praktiske erfaringer med Røde Kors arbeidsmetoder. Målet med Røde Kors friluftsliv og førstehjelp er at deltakerne skal få positive og minneverdige opplevelser, samtidig som de får med seg nyttig lærdom for hele livet. Gjennom aktiv deltakelse vil en bli i stand til å være ute over tid, ta vare på seg selv og andre, og overskudd til å hjelpe når det trengs.

Konkurransen
Alle ungdom i alderen 13 – 16 år kan være med på å gi forslag til hva den nye aktiviteten skal hete. Navnet bør gi tanker om noe av dette: Vill natur, førstehjelp i realistiske omgivelser, spennende friluftslivsaktiviteter, ungdomlig pågangsmot.
Navnet må kunne settes sammen med ordene ”Røde Kors”.
En jury bestående av representanter fra Røde Kors kommunikasjonsavdeling, Røde Kors Ungdom, og Røde Kors Hjelpekorps vil plukke ut de beste navneforslagene, som legges ut for avstemming. Det mest spennende, overraskende forslaget vinner et digitalt speilreflekskamera fra Canon. Fem deltakere blir trukket ut og får tilsendt et av Røde Kors friluftsliv og førstehjelp nye friluftslivsprodukter.

Innsending
Send navneforslag til: hjelpekorps@redcross.no, merk emnefeltet ”Navnekonkurranse”. Husk å skrive på eget navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer. Frist for innsending: Fredag 13. mai 2011